Zarząd LINEX Sp. z o.o. z siedzibą w: 42-202 Częstochowa ul. Rejtana 15, KRS 0000391175, NIP:9492180626, REGON:242579662 z dniem 05.01.2020r. zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 251,60 kW, zasilania zakładu firmy w lokalizacji: Częstochowa, ul. Rejtana 15.

Wykonawstwo instalacji winno obejmować;

  1. Pomoc Inwestorowi w zakresie wskazania i wyboru uprawnionej jednostki projektowej do wykonania ekspertyzy technicznej budynku na którym realizowana będzie inwestycja, oraz współpraca z tą jednostką.
  2. Złożenie w imieniu inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z wymaganą dokumentacją.
  3. Zakup materiałów i podzespołów niezbędnych do wykonania instalacji wg dokumentacji projektowej.
  4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
  5. Uruchomienie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej  do sieci.
  6. Wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami od Zakładu POLONTEX.

Warunkiem realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozytywnej ekspertyzy technicznej budynku na którym ma być realizowana inwestycja.

Wybór oferenta uzależniony jest od:

  1. Posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej.
  2. Wykonanie zlecenia bez udziału podwykonawców.
  3. Zobowiązania do wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

Spełnienie powyższych warunków uznane zostanie na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta i zostanie uwzględnione w treści umowy zawartej z Oferentem.

Termin składania ofert: 60 dni od daty upublicznienia.

Osoba do kontaktu ze strony spółki LINEX: Sławomir Ogoszewski email: s.ogoszewski@linex.com.pl tel: +48 603 807 984

Wyróżnienia

W 2006 roku LINEX otrzymało
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji 2005 w Kategorii
Polskie Przedsiębiorstwo


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET