Dział dorabiania linek nieczynny

Informujemy, iż w dniu 12 listopada dział dorabiania linek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Linex otrzymała certyfikat PN-EN ISO 14001:2015

Z przyjemnością informujemy, iż w październiku 2021r. firma Linex Sp. z o.o. otrzymała certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami PN-EN ISO 14001:2015, który potwierdza utrzymywanie przez naszą firmę wysokich wymagań normy. Audyt certyfikujący został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą, firmę DEKRA Certification Sp. z o.o., która jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji.

Dział dorabiania linek nieczynny

Informujemy, iż w dniach 02-15.08.2021 dział dorabiania linek jest nieczynny.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma Linex Sp. z o.o. na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr UDA-RPSL.03.02.00-24-04GE/20-00, zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dnia 24 marca 2021 roku, otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 800 000,00 złotych w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Inwestycje, których celem jest utrzymanie i podwyższenie konkurencyjności, oraz utrzymanie zatrudnienia i jego wzrost, związane z pandemią koronawirusa SARS-Covid 19

Cel projektu: zakup maszyny produkcyjnej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 1 528 398,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

 Logo zestawienie.jpg

4 czerwca LINEX nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Linex Sp. z o.o w dniu 4 czerwca (piątek po święcie Bożego Ciała) zakład będzie nieczynny.

Życzenia na Wielkanoc

Wszystkim naszym Klientom i Przyjaciołom przesyłamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych zdrowia, uśmiechu i optymizmu. Niech ten szczególny okres będzie czasem wypoczynku oraz wiary w lepszą przyszłość.

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha, aby ten wyjątkowy czas, pomimo trudnych i nadzwyczajnych okoliczności był pełen radości, miłości i nadziei!

Linex Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie

Firma Linex Sp. z o.o. na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIR.03.04.00-24-0099/20-00, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 9 lipca 2020 roku, otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 350 303,43 złotych  w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Fundusze Europejskie 1.png

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych radości i pokoju Świąt, ciepłej, radosnej atmosfery oraz smacznego jajka.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd LINEX Sp. z o.o. z siedzibą w: 42-202 Częstochowa ul. Rejtana 15, KRS 0000391175, NIP:9492180626, REGON:242579662 z dniem 05.01.2020r. zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 251,60 kW, zasilania zakładu firmy w lokalizacji: Częstochowa, ul. Rejtana 15.

Wykonawstwo instalacji winno obejmować;

  1. Pomoc Inwestorowi w zakresie wskazania i wyboru uprawnionej jednostki projektowej do wykonania ekspertyzy technicznej budynku na którym realizowana będzie inwestycja, oraz współpraca z tą jednostką.
  2. Złożenie w imieniu inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z wymaganą dokumentacją.
  3. Zakup materiałów i podzespołów niezbędnych do wykonania instalacji wg dokumentacji projektowej.
  4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
  5. Uruchomienie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej  do sieci.
  6. Wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami od Zakładu POLONTEX.

Warunkiem realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozytywnej ekspertyzy technicznej budynku na którym ma być realizowana inwestycja.

Wybór oferenta uzależniony jest od:

  1. Posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej.
  2. Wykonanie zlecenia bez udziału podwykonawców.
  3. Zobowiązania do wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

Spełnienie powyższych warunków uznane zostanie na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta i zostanie uwzględnione w treści umowy zawartej z Oferentem.

Termin składania ofert: 60 dni od daty upublicznienia.

Osoba do kontaktu ze strony spółki LINEX: Sławomir Ogoszewski email: s.ogoszewski@linex.com.pl tel: +48 603 807 984

Wyróżnienia

W 2006 roku LINEX otrzymało
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji 2005 w Kategorii
Polskie Przedsiębiorstwo


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET