Firma Linex Sp. z o.o. na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr UDA-RPSL.03.02.00-24-04GE/20-00, zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dnia 24 marca 2021 roku, otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 800 000,00 złotych w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Inwestycje, których celem jest utrzymanie i podwyższenie konkurencyjności, oraz utrzymanie zatrudnienia i jego wzrost, związane z pandemią koronawirusa SARS-Covid 19

Cel projektu: zakup maszyny produkcyjnej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 1 528 398,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

 Logo zestawienie.jpg

Wyróżnienia

W 2006 roku LINEX otrzymało
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji 2005 w Kategorii
Polskie Przedsiębiorstwo


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET