LINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rejtana 15
42-202 Częstochowa

NIP: 949-21-80-626,
KRS: 0000391175

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

tel. +48 0-34 363-25-64
fax +48 0-34 366-23-29

e-mail: linex@linex.com.pl
http://www.linex.com.pl

 
Awards

In 2006 LINEX was granted
the Golden Laurel of Skills
and Competence 2005
in the Polish Enterprise category


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET