Dział dorabiania linek nieczynny

Informujemy, iż w dniach 02-15.08.2021 dział dorabiania linek jest nieczynny.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma Linex Sp. z o.o. na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr UDA-RPSL.03.02.00-24-04GE/20-00, zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dnia 24 marca 2021 roku, otrzymała wsparcie ze środków Europerjskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 800 000,00 złotych w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Inwestycje, których celem jest utrzymanie i podwyższenie konkurencyjności, oraz utrzymanie zatrudnienia i jego wzrost, związane z pandemią koronawirusa SARS-Covid 19

Cel projektu: zakup maszyny produkcyjnej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 1 528 398,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

 Logo zestawienie.jpg

4 czerwca LINEX nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Linex Sp. z o.o w dniu 4 czerwca (piątek po święcie Bożego Ciała) zakład będzie nieczynny.

Życzenia na Wielkanoc

Wszystkim naszym Klientom i Przyjaciołom przesyłamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych zdrowia, uśmiechu i optymizmu. Niech ten szczególny okres będzie czasem wypoczynku oraz wiary w lepszą przyszłość.

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha, aby ten wyjątkowy czas, pomimo trudnych i nadzwyczajnych okoliczności był pełen radości, miłości i nadziei!

Linex Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie

Firma Linex Sp. z o.o. na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIR.03.04.00-24-0099/20-00, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 9 lipca 2020 roku, otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 350 303,43 złotych  w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Fundusze Europejskie 1.png

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych radości i pokoju Świąt, ciepłej, radosnej atmosfery oraz smacznego jajka.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd LINEX Sp. z o.o. z siedzibą w: 42-202 Częstochowa ul. Rejtana 15, KRS 0000391175, NIP:9492180626, REGON:242579662 z dniem 05.01.2020r. zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 251,60 kW, zasilania zakładu firmy w lokalizacji: Częstochowa, ul. Rejtana 15.

Wykonawstwo instalacji winno obejmować;

  1. Pomoc Inwestorowi w zakresie wskazania i wyboru uprawnionej jednostki projektowej do wykonania ekspertyzy technicznej budynku na którym realizowana będzie inwestycja, oraz współpraca z tą jednostką.
  2. Złożenie w imieniu inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z wymaganą dokumentacją.
  3. Zakup materiałów i podzespołów niezbędnych do wykonania instalacji wg dokumentacji projektowej.
  4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
  5. Uruchomienie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej  do sieci.
  6. Wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami od Zakładu POLONTEX.

Warunkiem realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozytywnej ekspertyzy technicznej budynku na którym ma być realizowana inwestycja.

Wybór oferenta uzależniony jest od:

  1. Posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej.
  2. Wykonanie zlecenia bez udziału podwykonawców.
  3. Zobowiązania do wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

Spełnienie powyższych warunków uznane zostanie na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta i zostanie uwzględnione w treści umowy zawartej z Oferentem.

Termin składania ofert: 60 dni od daty upublicznienia.

Osoba do kontaktu ze strony spółki LINEX: Sławomir Ogoszewski email: s.ogoszewski@linex.com.pl tel: +48 603 807 984

Przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-26.12.2019r. oraz 31.12.2019r.- 01.01.2020r. nasza firma będzie zamknięta ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną. Tym samym, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku Święta upłyną Wam w ciepłej rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok 2020 niech spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania.

NOWOŚĆ: Linex jest już w TecDoc!

Z przyjemnością informujemy, że Linex został Certyfikowanym Dostawcą Danych do katalogu TecDoc. TecDoc to najpopularniejsza i największa na świecie baza danych od producentów części samochodowych oraz dystrybutorów z branży motoryzacyjnej. Dzięki TecDoc możliwa jest precyzyjna identyfikacja pojazdów oraz szybkie wyszukiwanie odpowiednich części zamiennych. Obecnie dostarczamy dane do katalogu TecDoc dla blisko 3000 części zawierających szczegółowe informacje oraz zdjęcia. Obecność w katalogu TecDoc poprawi proces wyszukiwania towarów dla naszych klientów.

Logo TecAlliance miniatura 3.png

Wyróżnienia

W 2006 roku LINEX otrzymało
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji 2005 w Kategorii
Polskie Przedsiębiorstwo


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET